Wybrane zrealizowane zadania - rok 2019

 

 • Budowa systemu ostrzegania żeglarzy na jeziorach Ukiel, Skanda, Kortowskie w Olsztynie w ramach zadania “Stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych”.
 • Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych i pow. 1540m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kromera w Lidzbarku Warmińskim.
 • Budowa ulicy Kwiatowej w Dywitach wraz z kanalizacją deszczową.
 • Budowa przepustu na rzece Elmie w ciągu drogi wewnętrznej Nowa Wieś Iławecka-Warszkajty (Nadleśnictwo Górowo Iławeckie).
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński.
  • Przebudowa SUW Kraszewo.
  • Przebudowa SUW Morawa.
  • Przebudowa SUW Runowo.
  • Przebudowa SUW Babiak.
  • Oczyszczalnia ścieków w msc. Redy.