Zadania w trakcie realizacji

  • Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa siedziby Nadleśnictwa Olsztyn.

  • Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego w Reszlu i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku.

  • Budowa mostu na rzece Bauda w msc. Gardyny Leśniczówka, gmina Młynary.

  • Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie-Gutkowo.

  • Przebudowa obiektu mostowego na rzece Pasłęka w ciągu drogi powiatowej nr 1330N na odc. Chruściel – Czosnowo, ZDP Braniewo.

  • Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w msc. Bystre.

  • Budowa sieci wod-kan w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie-Bartoszyce.

  • Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym na potrzeby zakładu produkcji zbiorników stalowych w Dywitach.