Zadania w trakcie realizacji

  • Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa siedziby Nadleśnictwa Olsztyn.

  • Budowa sieci wod-kan w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie-Bartoszyce.

  • Przebudowa ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim.