Aktualności

Prasówka o niektórych naszych realizacjach...:)

Kalandarz firmy Pyzak na rok 2019.

W dniu 05.12.18 podpiśalismy umowę z Gminą Miejską Dobre Miasto na realizacje zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej obszar „A” i „B w Dobrym Mieście.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński umowę na: Przebudowę amfiteatru i budowę kamienicy wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim, w ramach projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej”

Przebudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy PKP Intercity S.A. Olsztyn POWO na stacji Olsztyn Główny.

Na podstawie zawartej z RZI Olsztyn umowy zrealizujemy prace związane z przebudową rampy kolejowej WBK w Olsztynie.

W dniu 14 października 2016 r. podpisaliśmy umowę z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. na uzbrojenie terenów WMSSE S.A. w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej.

W pierwszych dniach lipca PTSB PYZAK zawarło umowę z ZDW w Olsztynie na przebudowę DW596 w msc. Kabiny.

W dniu 30.06.2016 roku PTSB PYZAK oraz ENERGA WYTWARZANIE zawarli umowę na “Modernizację dojazdu oraz budowę placu składowego w Elektrowni Wodnej Brąswałd”

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Wyszowate w km 55+600 do km 55+950 w ramach PBDK.

 1 2 Następna »