realizacje

Zadania w trakcie realizacji:

 • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Konopkach Nowych, gmina Miłki.
 • Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km 35+125 w m. Zakręty.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Wyszowate w km 55+600 do km 55+950 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wybrane zrealizowane zadania - rok 2015

 • Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w msc. Białczyn.
 • Odbudowa rzeki Tolniki z umocnieniami z przebudową budowli, gm. Kiwity.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce w obszarze "C" w miejscowości Ciemna Wola.
 • Zabezpieczenie skarpy w miejscowości Wirwilty, przy drodze powiatowej nr 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka.
 • Przebudowa wodociągów Dn 300, dn 150, Dn 80 i przełączenie istniejących przyłączy wody na skrzyżowaniu ulic Mławskiej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną dla miejscowości Robawy gmina Reszel na odcinkach S48-S24 oraz S30-S24 o łącznej długości 800m.
 • Wykonanie sieci wodociągowej dn 400 z żeliwa sferoidalnego C40 na odcinku W1 – Z11 o długości 574 mb w rejonie ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie.
 • Przebudowa przepustu na drodze wojewódzkiej nr 593 Dobre Miasto - Jeziorany w km 36+480 przed m. Radostowo.
 • Budowa parkingu przy Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym (pow. 4500m2).
 • Budowa ośrodka szkolenia spadochronowo - desantowego dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2039 Lidzbark Warmiński.
 • Przebudowa przepustu w km 18+997 drogi wojewódzkiej nr 504 k/m Huta Żuławska, gmina Tolkmicko, powiat elbląski.
 • Wykonanie odcinka magistrali przesyłowej wodociągowej, łączącej SUW w Rogitach gm. Braniewo z przepompownią wody pitnej w Braniewie.
 • Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w km 26+150 k/m Krosno.
 • Wymiana krawężników w ciągach dróg krajowych nr 51, 57 administrowanych przez Rejon Dróg w Lidzbarku Warmińskim.
 • Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustów w ciągu drogi krajowej nr 51 w km 57+085 i 57+288 koło miejscowości Smolajny.
 • Przebudowa przepustu w km 10+467 drogi wojewódzkiej nr 506 k/m Stare Siedlisko, gmina Wilczęta, powiat braniewski.
facebook_