Wybrane zrealizowane zadania - rok 2017

 

 

 • Budowa parkingu, trzech zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu i oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w Lidzbarku Warmińskim, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej”.
 • Przebudowa ul. Pięknej w Lidzbarku Warmińskim oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
 • Uzbrojenie terenów WMSSE S.A. w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej.
 • Budowy sieci i przyłączy wodociągowych dla letniska Symsar, w miejscowości Kłębowo gmina Lidzbark Warmiński.
 • Remont obiektu mostowego w ciągu DW594 koło msc. Nisko w km 10+469.
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy PKP Intercity S.A. na stacji
  Olsztyn Główny (budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci sprężonego powietrza oraz nawierzchni peronów).
 • Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119N na odcinku Stankowo-Marwica.
 • Roboty żelbetowe w ramach zadania: Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika od km 141+400 do km 140+545 w Lidzbarku Warmińskim w części dotyczącej Budowy zadaszenia membranowego nad sceną i widownią plenerową.
 • Zaprojektowanie i wykonanie renowacji powłoki malarskiej dźwigarów stalowych mostu w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w miejscowości Bartoszyce most przez rzekę Łynę w km 16 + 400.