Wybrane zrealizowane zadania - rok 2019

 

 • Budowa systemu ostrzegania żeglarzy na jeziorach Ukiel, Skanda, Kortowskie w Olsztynie w ramach zadania “Stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych”.

 • Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim.

 • Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych i pow. 1540m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kromera w Lidzbarku Warmińskim.

 • Budowa ulicy Kwiatowej w Dywitach wraz z kanalizacją deszczową.

 • Budowa przepustu na rzece Elmie w ciągu drogi wewnętrznej Nowa Wieś Iławecka-Warszkajty (Nadleśnictwo Górowo Iławeckie).

 • Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego w Reszlu i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku.

 • Budowa mostu na rzece Bauda w msc. Gardyny Leśniczówka, gmina Młynary.

 • Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie-Gutkowo.

 • Przebudowa obiektu mostowego na rzece Pasłęka w ciągu drogi powiatowej nr 1330N na odc. Chruściel – Czosnowo, ZDP Braniewo.

 • Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w msc. Bystre.

 • Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym na potrzeby zakładu produkcji zbiorników stalowych w Dywitach.

 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński.

  • Przebudowa SUW Kraszewo.

  • Przebudowa SUW Morawa.

  • Przebudowa SUW Runowo.

  • Przebudowa SUW Babiak.

  • Oczyszczalnia ścieków w msc. Redy.