oferta

Zajmujemy się:

 • wykonywaniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • budową dróg, ulic, przepustów,
 • robotami ziemnymi,
 • budową obiektów melioracyjnych i retencyjnych,
 • remontami cząstkowymi nawierzchni,
 • zimowym utrzymaniem dróg,
 • projektowaniem dróg,
 • projektowaniem i realizacją ogrodów przydomowych, w tym: projekt nasadzeń, nawierzchni, oświetlenia i automatycznego nawadniania,
 • projektowaniem i realizacją parków i skwerów,
 • aranżacją roślinności przy budynkach, obiektach reprezentacyjnych, obiektach przemysłowych, biurach – stosownie do stylu otaczającej architektury.

Ponadto oferujemy:

 • sprzedaż betonu,
 • sprzedaż kruszyw,
 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • inspekcje tv rurociągów kanalizacyjnych Ø160 - Ø800,
 • usługi w zakresie spawania PP i PE,
 • bezwykopowe punktowe naprawy kanalizacji pakerem,
 • wykonanie robót wyburzeniowych i rozbiórkowych.