Wybrane zrealizowane zadania - rok 2023

  • Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim- ETAP II. Budowa Pawilonu Zdrowia.

  • Budowa myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Morąg.

  • Budowa  stacji uzdatniania wody w Blankach, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński.

  • Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Północ w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa sieci kanalizacyjnych i deszczowych w rejonie ulic Olsztyńska, Warmińska Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa sieci wodociągowych, Gmina Młynary.

  • Roboty fundamentowe w ramach realizacji rozbudowy bazy magazynowo-suszarniczej. Barciany.