Usługi

Proponujemy Państwu wykonanie szerokiego zakresu usług:

 • usługi sprzętowe,
 • transport,
 • roboty budowlane wod-kan, budowlane, drogowe, 
 • sprzedaż betonu,
 • sprzedaż kruszyw,
 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • inspekcje tv rurociągów kanalizacyjnych Ø160 - Ø800,
 • usługi w zakresie spawania PP i PE,
 • bezwykopowe punktowe naprawy kanalizacji pakerem,
 • wykonanie robót wyburzeniowych i rozbiórkowych,
 • zieleń przydomowa,
 • doradztwo techniczne.