Sektor publiczny

Pozyskujemy i z sukcesami realizujemy liczne zamówienia publiczne z zakresu:

  • wykonywania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
  • budowy dróg, ulic, drogowych obiektów inżynierskich,
  • robót ziemnych,
  • budowy obiektów melioracyjnych i retencyjnych,
  • zimowego utrzymania dróg,
  • projektowania dróg,
  • projektowania i realizacją ogrodów, 
  • projektowania i realizacją parków i skwerów,
  • aranżacji roślinności przy budynkach, obiektach reprezentacyjnych, obiektach przemysłowych, biurach.
facebook_