o firmie

Serdecznie witamy.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Pyzak” powstało w 1993 roku. Początkowo firma specjalizowała się w świadczeniu usług dla budownictwa, wynajmie sprzętu oraz produkcji betonu.

W chwili obecnej realizujemy głównie zamówienia publiczne z zakresu:

  • wykonywania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
  • budowy dróg i ulic, robót ziemnych,
  • budowli melioracyjnych i retencyjnych,
  • zimowego utrzymania dróg,
  • budowy drogowych obiektów inżynierskich,
  • wykonawstwa obiektów małej architektury i zieleni miejskiej.

Doświadczenie naszej kadry oraz rozbudowany park maszyn pozwalają na realizację różnorodnych zadań. Obecnie firma zatrudnia ponad 60-ciu pracowników. Jako firma budowlana bierzemy udział w przetargach i zamówieniach publicznych na prace budowlane i usługi, ale z powodzeniem realizujemy też zadania powierzane nam przez generalnych wykonawców dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jesteśmy otwarci na różne propozycje współpracy.

Zapraszamy.