Wybrane zrealizowane zadania - rok 2022

  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Kinkajmy, Maszewy, Węgoryty. Gmina Bartoszyce.

  • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach.

  • Budowa amfiteatru plenerowego w Lidzbarku Welskim.

  • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach przebudowy hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie.

  • Budowa bazy suszarniczo-zbożowej w Reszlu.

  • Budowa Parku Miejskiego w Jezioranach.

  • Budowa budynku obsługi turystów w Wilczym Szańcu, Gierłoż, Nadleśnictwo Srokowo.