Zadania w trakcie realizacji

 • Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim- ETAP II. Budowa Pawilonu Zdrowia.

 • Budowa myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Morąg.

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Kinkajmy, Maszewy, Węgoryty. Gmina Bartoszyce.

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach.

 • Budowa amfiteatru plenerowego w Lidzbarku Welskim.

 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach przebudowy hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie.

 • Budowa bazy suszarniczo-zbożowej w Reszlu.

 • Budowa Parku Miejskiego w Jezioranach.

 • Budowa  stacji uzdatniania wody w Blankach, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński.

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Północ w Lidzbarku Warmińskim.

 • Budowa sieci kanalizacyjnych i deszczowych w rejonie ulic Olsztyńska, Warmińska Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

 • Budowa sieci wodociągowych, Gmina Młynary.

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Galinach i Bezledach oraz budowa sieci wodociągowych, Gmina Bartoszyce.

 • Budowa ulic w msc. Różnowo, Gmina Dywity.

 • Budowa placów magazynowych wraz z odwodnieniem w Bartoszycach, Chemirol Sp. zoo.