Zadania w trakcie realizacji

  • Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa siedziby Nadleśnictwa Olsztyn.

  • Budowa sieci wod-kan w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławeckie-Bartoszyce.

  • Przebudowa ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim.

  • Budowa myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Morąg.

  • Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewie, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński.