Wybrane zrealizowane zadania - rok 2020

  • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych i żelbetowych na potrzeby budowy bazy składowania płodów rolnych w msc. Nowa Karczma. 

  • Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do granicy Olsztyna - ul. Wiosenna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywit.