Wybrane zrealizowane zadania - rok 2014

Wybrane zrealizowane zadania - rok 2014

 • Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolizji wodociągowych i gazociągowych w ramach zadania:
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Stara Różanka.
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej kompleksu wojskowego przy ul. Kalinowskiego 1 w Lidzbarku Warmińskim z rozbiórką oczyszczalni i budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 • Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania "Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim".
 • Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Olsztyńskiej / Dąbrowskiego w projekcie pn. ,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 • Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Wiejskiej w projekcie pn. ,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 • Przebudowa przepustu w km 44+420 DW 591 koło msc. Rydwągi.
 • Przebudowa przepustu w km 47+920 DW 591 koło msc. Rydwągi.
 • Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w miejscowości Zielenica.
 • Przebudowa ulic Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie.
 • Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu koło miejscowości Bezledy w ciągu drogi krajowej nr 51 w km 5+350.
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW530, ul. Ostródzka w Łukcie.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Polna – Majowa wraz z modernizacją odpływu ścieków z ulic Astronomów, Warszawskiej, Polnej, Majowej i Rolnej w projekcie pn. ,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.