Wybrane zrealizowane zadania - rok 2016

Wybrane zrealizowane zadania - rok 2016

 • Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km 35+125 w m. Zakręty.
 • Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze w m. Głowbity.
 • Wykonanie drogi objazdowej oraz rozbiórka mostu w msc. Mojtyny (DK59).
 • Wykonanie drogi objazdowej do mostu tymczasowego w msc. Jeglin (DK63).
 • Dostawa kruszyw drogowych dla Gminy Orneta.
 • Przebudowa przepustu w km 28+991 DW nr 511 k/m Wielochowo.
 • Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Konopkach Nowych, gmina Miłki.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Wyszowate w km 55+600 do km 55+950 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
 • Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej w Wawrzynach.
 • Modernizacja dojazdu oraz budowa placu składowego w Elektrowni Wodnej Brąswałd.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w m. Kabiny.
 • Remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 Gr. Państwa – Górowo Ił. – Lidzbark Warmiński k/m Pieszkowo w km 19+750."
 • Przebudowa rurociągu kanalizacji deszczowej  o średnicy 500 mm przy ulicy 1-go Maja 12 w Górowie Iławeckim.
 • Budowa sieci przeciwpożarowej z ujęcia własnego dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec.
 • Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr. 54 w km 8+832 w m. Braniewo.
 • Rozbiórka istniejącej i budowa rampy kolejowej wbk nr 531 w Olsztynie.
 • Budowa placu do składowania transformatorów w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 17.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie.
 • Remont systemu odwodnienia terenu parkingu  przy ul. Staszica w Giżycku. 
facebook_